Bisættelse eller begravelse

Al kontakt til offentlige myndigheder foregår digitalt. Det gælder også den personregistrering som Folkekirken udfører for staten og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID.

 

Hvad man gør i tilfælde af…

 

Dødsanmeldelse – anmodning om bisættelse/begravelse

For at træffe aftale om bisættelse/begravelse i Folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil.

  • Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.

 

Herefter anmelder pårørende eller en bedemand dødsfaldet via www.borger.dk

 

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes på www.personregistrering.dk

 

Aftale om gravsted og evt. pasning af gravsted

Henvendelse til:

Graver Heidi Johansen,

tlf. 30 30 53 84           

eller via mail til Kirkegårdskontoret: viggrave@mail.dk

Se mere under fanen KIRKEGÅRDE

 

Træffetid: Mandag-torsdag mellem kl. ca. 12.30-13.00

(mandag er som regel graverens fridag).