Fødsel, dåb, navngivning og attester

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder, skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten, og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID.

Se sikker henvendelse HER

Hvad man gør i tilfælde af…

Fødsel: Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.

  • Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den – inden der er gået 14 dage via www.borger.dk

  • Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD via www.borger.dk

  • Bliver "Omsorgs- og ansvarserklæring" for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Dåb og navngivning ved dåb

Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk

Dåb finder sted om søndagen i gudstjenesten. Vi har ikke lørdagsdåb i Vig- og Nr. Asmindrup kirke undtaget ved vielser.

Alle kan blive døbt

I Danmark bliver de fleste døbt som små børn. Men voksne og børn i alle aldre kan blive døbt i kirken. Når det er store børn eller voksne, som bliver døbt, foregår dåben i søndagens højmesse. Men dåben betyder det samme. Man bliver medlem af kirken, får Guds velsignelse, kærlighed, ånd og tilgivelse. Man bliver Guds barn. Vi bliver ved at være Guds børn uanset alder, ligesom vi er vores forældres børn hele livet.

 

Store børn og konfirmander

Børn og unge i alle aldre bliver døbt i kirken. I nogle familier fravælger man barnedåben, for at barnet selv kan vælge senere. Det kan være i forbindelse med konfirmationen. Men det er også almindeligt, at yngre børn gerne vil døbes. Det er en naturlig del af børns udvikling, at de gør sig tanker om liv og død, tro og Gud. Har man som forældre besluttet, at barnet selv skal vælge dåben, er det vigtigt senere at være opmærksom på barnets spørgsmål og ønsker.

Barnet kan selv sige ja ved dåben, hvis det ønsker det, og forældre og præst skønner, at det er modent nok til det. En voksen kan også svare ja på barnets vegne, ligesom ved dåb af helt små børn. Den eller de voksne, som har forældremyndigheden over barnet, kan anmode om dåb.

Læs mere på folkekirken.dk om dåb af store børn og konfirmander

Navngivning

Forældrene navngiver barnet med NemID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.

Attester

Attester udskrives ikke længere automatisk – medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken.

Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden www.personregistrering.dk eller ring til Vig præstegård på

tlf. 59 31 51 26 eller mai: vig.sogn@km.dk – så får du hjælp hurtigst muligt.

Nye attester klik her