Menighedsrådsmøder

​Menighedsrådsmøderne foregår i formiddagstimerne og normalt i Vig præstegårds konfirmandstue:
Alle er velkomne.

 

Kommende mødedatoer:

Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 9.30

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 9.30

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 9.30

Tirsdag den 19. april 2022 kl. 9.30

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 9.30

Tirsdag den 21. juni 2022 kl. 9.30

DAGSORDEN