Skærtorsdag[229].jpg

Skærtorsdag
Fællesspisning i kirken

Gudstjeneste og fællesspisning den 14. april kl. 17.

 

Dagen før Jesus blev korsfæstet, sad han sammen med sine disciple og spiste.

Hver søndag serveres der også et lille måltid i kirken, og selv om nadvermåltidet rent fysisk er så småt, at vi nok ikke ville kunne overleve på det, er det på en og samme tid så fyldigt, at det mætter os, fordi vi får del i noget stort, nemlig Kristus selv.

Skærtorsdag vil vi gerne supplere nadvermåltidet med et måltid, hvor vi sammen kan spise os mætte.

Menighedsrådet sørger for lam og vin/vand. Medbring lidt brød, salat eller andet tilbehør til fælles buffet. Vi glæder os til i fællesskab at fejre denne del af påsken i Vig Kirke.

Bare mød op! Tilmelding er ikke nødvendig.