Kirkepersonale ved Vig Kirke 2021

Kirkegårdskontor: Gl. Nykøbingvej 2 B, 4560 Vig         

Kirkegårdskontoret er åbent mandag-torsdag mellem kl. ca. 12.30-13

OBS nye attester m.v. rekvireres via præstesekretæren DORIS HJORT JACOBSEN. 

Sikker henvendelse

Når Doris har ferie, passes sekretær-posten af Thea Køldalh.

Præstesekretær

Doris Hjort Jacobsen

Ring/sms mobil 23 83 19 55 eller e-mail: dhj@km.dk

Træffes efter aftale
(som regel tirsdage og torsdage)

Regnskabsfører, kasserer

Yvonne Nielsen

Mobil 28 34 20 18

e-mail: ysn.nielsen@gmail.com

Gravermedhjælper

Asger Olsen

Vikar for præstesekretær

Thea Køldal

Email

mobil

andet

Kirkeværge og formand for kirkegårdsudvalget

Poul Erik Holm

Mobil 21 45 90 29

e-mail: post@holmreklame.dk

Gravermedhjælper

Irene Sode

Kontaktperson for personalet

Henning Lektonen

Mobil 21 45 90 29

e-mail: lektonen@mail.dk

Graver

Lars Odgaard Rasmussen

Tlf. 59 31 58 04
Mobil 30 52 57 05

e-mail: viggrave@mail.dk

Kirkesanger

Annette Schiøtz