Graver

Graver til Vig Kirke,
Odsherred Provsti

Vig Sogns Menighedsråd søger graver pr. 1. november 2021

 

Stillingen som graver ved Vig kirke og kirkegårde er ledig pr. 1. november 2021.

Graverstillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Ansættelse sker ved Vig Sogns Menighedsråd, Gl Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig. Kirke og kirkegårde er beliggende midt i det skønne Odsherred. Vig kirke er en middelalder kirke beliggende centralt i Vig, omgivet af 4 kirkegårde. Kirken ligger for enden af hovedgaden og tæt på offentlig transport (tog/bus til Holbæk og Nykøbing). Ud over graveren er der 4 medarbejdere tilknyttet kirkegårdene.

 

Vi kan tilbyde:

 1. Et engageret og positivt menighedsråd

 2. Et aktivt kirkeliv

 3. Et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold

 4. Gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø

 

Som graver skal du varetage følgende opgaver:

 1. ansvarlig for kirkegårdenes daglige drift og vedligeholdelse

 2. varetage kirketjenesten ved gudstjenester og kirkelige handlinger

 3. ansvarlig for begravelser og urnenedsættelser

 4. ledelse af de ansatte medarbejdere

 5. administrative opgaver herunder kirkegårdenes IT-system

 6. selvstændig kontakt til kunder, leverandører og samarbejdspartnere

 

Vi forventer, at du:

 1. Har erfaring og kendskab til pleje og vedligeholdelse af grønne områder

 2. Har en åben, engageret og ærlig ledelsesstil

 3. Har en veludviklet evne til at prioritere og planlægge

 4. Er ansvarsbevidst, venlig og imødekommende

 5. Er fortrolig med anvendelse af IT

 6. Har økonomisk indsigt

 7. Har kendskab til folkekirken (vil være en fordel)

 

 

Løn og ansættelsesforhold:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Ansøgere der ikke har en uddannelse som gartner vil blive indplaceret i løngruppe 1.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 299.784,24 kr. – 357.826,66 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 299.784,24 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).

 

Ansøgere med en gartner uddannelse vil blive indplaceret i løngruppe 2.  

Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103,12 kr. – 372.431,15 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 306.708,73 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.952,42 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 299.784,24 kr. uden uddannelse og 306.708,73 kr. med uddannelse årligt ved ansættelse på 1924 timer (nutidskroner).

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktpersonen:

Henning Lektonen mail:  lektonen@mail.dk eller tlf. 2145 9029

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7262fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25/10 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 43.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.