Menighedsrådsvalg 2022

Tirsdag 20. september 2022 kl. 19.00

Kære du!

Vil du styrke et lokalt fællesskab, der handler om menneskelighed, mod og frihed. Vil du påvirke Danmarks største forening? Og være med til at forme et sted med højt til loftet og masser af muligheder?

Så bliv en del af menighedsrådet i Vig Kirke.

Vi har en fantastisk medarbejderstab og et godt samarbejde. Det er frivillighed med mening, ånd og sang i et på en gang lokalt fællesskab og et nationalt og globalt fællesskab, hvor du kan gøre en forskel, blive en del af et kreativt samarbejde og få en hel række kompetencer.

Du stiller op for to år. Du kan vælge dig ind på de områder, du er interesseret i at bidrage til. Du kan bruge få timer - eller mange. Du kommer ind i et åbent menighedsråd, hvor du kan være med til at sætte retning og gøre en forskel.

Menighedsrådet er den demokratisk valgte forsamling, der sætter retning, bestemmer indhold, udvikler og er ansvarlig for Vig Kirke - dens udvikling, udtryk og ansatte.
Vi mødes en gang om måneden.

Hvis du ikke bor i sognet, så skynd dig at løse sognebånd, hvis du vil være med!

Vil du stille op - eller bare bakke op - så kom til valget.

Du kan også ringe til formand for menighedsrådet, Poul Erik Pedersen, tlf: 5931 5676, og høre mere.

 

Her er nogle vigtige datoer i forbindelse med menighedsrådsvalget:

 

• 1. september:

Sidste frist for optagelse på valglisten til brug for valgforsamlingen og dermed sidste frist for at opnå ret til at stemme (valgret) og stille op (valgbarhed) til valgforsamlingen.

(Medlemmer af Folkekirken i Vig Sogn er på listen).

 

• 1. september kl. 1200:

Sidste frist for anmodning til sognepræsten om ændringer i fht. sognebåndsløsning, flytning m.v.

 

• 20. september:

Afholdelse af Valgforsamling. Det er det møde, hvor vi vælger en liste til menighedsrådet.

 

• 27. september:

Frist for offentliggørelse af valgforsamlingens resultat og bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg. (Hvis der bliver lavet en anden liste).

 

• 18. oktober:

Frist for indlevering af kandidatliste og dermed udløse afstemningsvalg.

 

• 22. november:

Afstemningsvalgdag, hvis der er indkommet mere end 1 liste.