Vig menighedsråd 2020-2022

Kirke-, præste- og kirkegårdsudvalg:
Poul Erik Holm, Henning Lektonen, Hanne W. Holm, Lise Trans, Poul Erik Pedersen og Mette Bjerrum

Aktivitetsudvalg: Lise Trans, Hanne W. Holm, Lone Cederquist, John Witzel og Mette Bjerrum

Julehjælpsudvalg: Lise Trans, Hanne W. Holm og Mette Bjerrum

Kirkebladsudvalg: Poul Erik Pedersen og Mette Bjerrum

Arkivudvalg: Poul Erik Holm og Henning Lektonen 

Byggeudvalg: Henning Lektonen, Poul Erik Holm, Lise Trans, Lone Cederquist og Poul Erik Pedersen 

 

Vig menighedsråd:                    

poul_erik_pedersen.JPG

Formand

Poul Erik Pedersen (PEP)

4560 Vig
Tlf. 59 31 56 76 

e-mail: pepvig@gmail.com

Intern kasserer

Lise Trans

4560 Vig

Mobil: 25 11 13 63

e-mail: lisetrans37@gmail.com

Menigt medlem

Lone Cederquist

Lyngen, 4560 Vig

Mobil: 40 10 69 24

e-mail: lone@cederquist.dk

Medarbejderrepræsentant

Vakant

-

Næstformand/Kirkeværge 

Poul Erik Holm

Eskildstrup, 4560 Vig 

Mobil: 29 26 08 64

e-mail: post@holmreklame.dk

Menigt medlem

Hanne W. Holm

Eskildstrup, 4560 Vig

Mobil: 29 26 08 64

e-mail: hwholm@gmail.com

Præst

Mette Kvistbo Bjerrum

4560 Vig

Mobil: 23 67 46 58

e-mail: mkb@km.dk

Kontaktperson

Henning Lektonen

Lyngen, 4560 Vig

Mobil: 21 45 90 29

e-mail: lektonen@mail.dk

Menigt medlem

John Witzel

4560 Vig

.

e-mail: fam.witzel@hotmail.com

Stedfortræder/suppleant

Ann West

4560 Vig

Mobil:

e-mail: annwest1954@gmail.com