Minikonfirmander i Vig Kirke

– et tilbud til børn i 3. klasse 

Som minikonfirmander får børnene et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem bibelhistorier, musik, leg og kreative aktiviteter. Undervisningen og aktiviteterne er tilpasset børnenes alder og lægger op til både alvor og sjov. Der er plads til at undre sig og stille nysgerrige spørgsmål.

Det er menighedsrådet og præsten, der står bag og støtter op omkring undervisningen.

At være minikonfirmand er et supplement til det børnene ellers hører om kirke og kristendom i skolen og derhjemme.

Forløbet vil efter planen foregå i foråret 2022 og afsluttes med en børnegudstjeneste i kirken.

Det er gratis at deltage, og evt. spørgsmål kan rettes til præsten.

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2020

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2019

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2018

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2017

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2015

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2013

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2012