Minikonfirmander i Vig Kirke

– et tilbud til børn i 3. klasse 

Bliv minikonfirmand – et tilbud til 9 - 10-årige børn (3. klasse) i Vig Sogn.

Som minikonfirmander får børnene et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem bibelhistorier, musik, leg og kreative aktiviteter. Forløbet begynder ved fastelavnsgudstjenesten og afsluttes med en familiegudstjeneste palmesøndag i kirken, hvor alle – børn, unge og ældre - er meget velkomne til at deltage. Derudover vil vi mødes en gang ugentligt i marts måned efter skoletid.

Eleverne i 3. klasse på Vig Skole vil i begyndelsen af februar modtage en invitation med nærmere information og tilmelding. Det er gratis at deltage. Evt. spørgsmål kan rettes til præsten.

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2020

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2019

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2018

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2017

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2015

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2013

Vig Kirke minikonfirmander

Minikonfirmander 2012