PRISER 2021
Gravsteder og urnegravsteder på Vig Kirkegård 

Alle priser er årlige stk. priser inkl. evt. moms

Pleje og vedligehold:

Pleje og vedligehold 1 kisteplads

Pleje og vedligehold 2 kistepladser

Pleje og vedligehold 3 kistepladser

Pleje og vedligehold 4 kistepladser

Pleje og vedligehold Ekstra kisteplads

Pleje og vedligehold 1 urneplads

Servitut-obligatoriske ydelser:

Urne i fællesgrav uden plade

Urne i fællesgrav med plade

Anonym plæne 1 kisteplads

Græsgravsted med plade 1 kisteplads

Grandækning:

Grandækning 1 kisteplads

Grandækning 2 kistepladser

Grandækning Ekstra kisteplads

Grandækning 1 urneplads

Timeløn grandækning

Kranse og blomster:

Forårsblomster

Sommerblomster

Erhvervelse af gravsted:

Erhvervelse af 1 kisteplads

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

Erhvervelse af 2 kistepladser

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser

Erhvervelse af 1 urneplads

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads

Fornyelse af gravsted:

Forlængelse af 1 nr. kistegravsted

Forlængelse af urneplads

Fornyelse af 1 kisteplads

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

Fornyelse af 1 urneplads

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads

Begravelsesudgifter:

Gravkastning

Gravkastning, tilskud til medlem af folkekirken

Gravkastning kistegrav dobbelt dybde

Gravkastning, tilskud medlem af folkekirken kistegrav dob. dyb.

Gravkastning barnegrav

Urnenedsættelse

Urnenedsættelse, tilskud til medlem af folkekirken

Urnenedsættelse dobbelt dybde

Urnenedsættelse, tilskud til medlem af folkekirken dob. dyb.

 

659,53

989,30

1.108,30

1.226,04

118,74

593,68

 

329,23

369,16

329,23

369,16

 

325,99

465,24

139,24

272,00

331,93

 

12,94

14,58

 

215,90

-215,90

431,78

-431,78

86,35

-43,18

 

215,90

86,35

215,90

-129,93

86,35

-43,18

 

4.220,61

-1.582,45

6.330,91

-2.342,39

0,00

685,45

-147,89

822,53

-181,36