PRISER 2022
Gravsteder og urnegravsteder på Vig Kirkegård 

Alle priser er årlige stk. priser inkl. evt. moms

Pleje og vedligehold:

Pleje og vedligehold 1 kisteplads                                     670,08

Pleje og vedligehold 2 kistepladser                               1.005,13

Pleje og vedligehold 3 kistepladser                               1.125,77

Pleje og vedligehold 4 kistepladser                               1.246,41

Pleje og vedligehold Ekstra kisteplads                              120,64

Pleje og vedligehold 1 urneplads                                     603,18

Servitut-obligatoriske ydelser:

Urne i fællesgrav uden plade                                           334,50

Urne i fællesgrav med plade                                            375,07

Anonym plæne 1 kisteplads                                             334,50

Græsgravsted med plade 1 kisteplads                              375,07

Grandækning:

Grandækning 1 kisteplads                                               331,21

Grandækning 2 kistepladser                                            472,68

Grandækning Ekstra kisteplads                                       141,47

Grandækning 1 urneplads                                               276,35

Timeløn grandækning                                                     337,24

Kranse og blomster:

Forårsblomster                                                                13,15

Sommerblomster                                                             14,81

Erhvervelse af gravsted:

Erhvervelse af 1 kisteplads                                             219,35

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads                  -219,35

Erhvervelse af 2 kistepladser                                          438,69

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser               -438,69

Erhvervelse af 1 urneplads                                               87,73

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads                    -87,73

Fornyelse af gravsted:

Forlængelse af 1 nr. kistegravsted                                   219,35

Forlængelse af urneplads                                                 87,73

Fornyelse af 1 kisteplads                                                219,35

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads                  -131,60

Fornyelse af 1 urneplads                                                  87,73

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads                    -43,87

Begravelsesudgifter:

Gravkastning                                                              4.288,14

Gravkastning, tilskud til medlem af folkekirken             -1.607,77

Gravkastning kistegrav dobbelt dybde                           6.432,20

Gravkastning, tilsk. medl. af fk. kistegrav dob. dyb.      -2.379,87

Gravkastning barnegrav                                                     0,00

Urnenedsættelse                                                            696,42

Urnenedsættelse, tilskud til medlem af folkekirken          -150,26

Urnenedsættelse dobbelt dybde                                      835,69

Urnenedsættelse, tilsk. til medl. af fk. dob. dyb.              -184,26