PRISER 2021
Gravsteder og urnegravsteder på Vig Kirkegård

​​Erhvervelse, fornyelse og forlængelse
Erhvervelse 1. brugsperiode (kiste 30 år & urne 10 år)
Gratis for medlemmer af folkekirken.

 

For ikke medlemmer:
Pr. kisteplads 30 år:
Urnegravsted 10 år:

 

FORNYELSE:
For at bevare brugsretten længere end første fredningsperiode.

 

  • Pr. kisteplads pr. år for medlemmer

  • For ikke medlemmer kr.

  • Urnegravsted pr. år for medlemmer kr.

  • For ikke medlemmer kr.

 

FORLÆNGELSE:
Når gravstedet bliver brugt igen inden for fredningstiden, og det medfører at fredningstiden skal forlænges.

 

  • Pr. kisteplads pr. år for medlemmer kr.

  • For ikke medlemmer kr.

  • Urnegravsted pr. år for medlemmer kr.

  • For ikke medlemmer kr

 

Priser pr. 01.01.2021
Kundepriser med moms

KIRKEGÅRDSTAKSTER PR. 01.01.2021: