Frivillige

Frivillige hænder

 

Vig Kirke har brug for din hjælp!

- i øjeblikket kunne vi godt bruge lidt ekstra hænder til at hjælpe med kirkekaffen om søndagen og ved plejehjemsandagterne én gang om måneden (torsdag). Eller kunne du måske tænke dig at hjælpe til med uddeling af kirkebladet (3 x årligt) eller være med til at planlægge kirkens julebazar? Kontakt gerne præsten.

I Vig Kirke er vi afhængige af frivillige til en lang række opgaver

De frivillige bidrager til kirkens liv, vækst og sammenhæng.​

    1. Som frivillig kan man deltage med de evner og gaver man har til glæde og gavn for andre.
    2. Som frivillig vælger man selv opgaver og omfang og har mulighed for at indgå i et helt særligt fællesskab.
    3. Som frivillig oplever man et medejerskab til kirkens arbejde.

Så har du lyst til at hjælpe  til med kirkekaffen, deltage i plejehjemsandagterne sammen med præsten, pynte kirken ved særlige lejligheder, bage en kage?

Eller kan du synge, spille, sy, strikke, arbejde med træ eller male? Eller måske noget helt andet?​

Så skulle du prøve at blive frivillig i din lokale folkekirke.​

Meld dig gerne til hos præsten, mobil 23 67 46 58, der også kan kontaktes for yderligere oplysninger.​

Vi har brug for dig!

Tilmeld dig som frivillig

  Vig Sogn
  ·   Enghavevej 1, 4560 Vig
      +45 2367 4658