Navneændring og attester

​Navneændring

Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning med NemID på www.borger.dk
Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen.

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID.

En navnændring koster 585,66 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.

Navneændring på bryllupsdagen – gratis

Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk

For borgere uden NemId, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter og nye attester hentes vis siden www.personregistrering.dk

Eller du kan ringe til præstesekretæren på 23 83 19 55 – eller mail til vig.sogn@km.dk så får du hjælp hurtigst muligt.

Nye attester

Attester udskrives ikke længere automatisk – medmindre der er tale om dåb eller vielse i Folkekirken.

Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID på www.borger.dk