Priser

PRISER 2023

Gravsteder og urnegravsteder på Vig Kirkegård 

Download pdf

Alle priser er årlige stk. priser inkl. evt. moms

Pleje og vedligehold:
Pleje og vedligehold 1 kisteplads                                     728,38
Pleje og vedligehold 2 kistepladser                               1.092,58
Pleje og vedligehold 3 kistepladser                               1.223,71
Pleje og vedligehold 4 kistepladser                               1.354,85
Pleje og vedligehold Ekstra kisteplads                             131,14
Pleje og vedligehold 1 urneplads                                      655,66​

Servitut-obligatoriske ydelser:
Urne i fællesgrav uden plade                                           363,60
Urne i fællesgrav med plade                                            407,70
Anonym plæne 1 kisteplads                                             363,60
Græsgravsted med plade 1 kisteplads                            407,70​

Grandækning:
Grandækning 1 kisteplads                                               360,03
Grandækning 2 kistepladser                                            513,80
Grandækning Ekstra kisteplads                                       153,78
Grandækning 1 urneplads                                               300,39
Timeløn grandækning                                                      366,58​

Kranse og blomster:
Forårsblomster                                                                14,29
Sommerblomster                                                             16,10​

Erhvervelse af gravsted:
Erhvervelse af 1 kisteplads                                             238,43
Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads               -238,43
Erhvervelse af 2 kistepladser                                          476,86
Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser            -476,86
Erhvervelse af 1 urneplads                                               95,36
Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads                 -95,36​

Fornyelse af gravsted:
Forlængelse af 1 nr. kistegravsted                                  238,43
Forlængelse af urneplads                                                 95,36
Fornyelse af 1 kisteplads                                                238,43
Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads               -143,05
Fornyelse af 1 urneplads                                                  95,36
Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads                 -47,69​

Begravelsesudgifter:
Gravkastning                                                                 4.661,21
Gravkastning, tilskud til medlem af folkekirken           -1.747,65
Gravkastning kistegrav dobbelt dybde                         6.991,80
Gravkastning, tilsk. medl. af fk. kistegrav dob. dyb    -2.586,92
Gravkastning barnegrav                                                      0,00
Urnenedsættelse                                                             757,01
Urnenedsættelse, tilskud til medlem af folkekirken       -163,33
Urnenedsættelse dobbelt dybde                                    908,40
Urnenedsættelse, tilsk. til medl. af fk. dob. dyb.           -200,29