Fødsel og navngivning

Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder, skal foregå digitalt. Det gælder også den personregistrering som folkekirken udfører for staten, og det sker via www.borger.dk og ved hjælp af dit NemID/MitID.​

Se sikker henvendelse HER

Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen.

    • Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den – inden der er gået 14 dage via www.borger.dk
    • Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring " (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD/MitID via www.borger.dk
    • Bliver "Omsorgs- og ansvarserklæring " for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.​

Navngivning
Forældrene navngiver barnet med NemID/MitID på www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen.​

Attester
Attester udskrives ikke længere automatisk – medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken.

Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere den med NemID/MitID på www.borger.dk

For borgere uden NemId/MitID, eller borgere der af en eller anden grund ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes vis siden www.personregistrering.dk eller mail: vig.sogn@km.dk – så får du hjælp hurtigst muligt.​

Nye attester klik her