Vielse

Bryllup i Vig Kirke aftales ved at kontakte præsten

Se sikker henvendelse HER  

  • Når dato er fastsat, henvender I jer til kordegnen/præstesekretæren, der vil være behjælpelig med det videre forløb. I skal også kontakte den kommune, hvor I bor og få udstedt en ”Prøvelses-attest”.
  • Denne attest er den juridiske formalitet, der skal være i orden, for at vielsen kan finde sted i kirken.​
  • Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder.
  • Mindst den ene part skal være medlem af Folkekirken, for at vielsen kan finde sted i en kirke.
  • Der skal være tilknytning til Vig sogn for at blive viet i Vig Kirke.
  • Vielser udenfor kirkerummet foretages efter aftale.

Bryllupssamtale finder sted efter aftale – ca. 2-3 uger før vielsen

Vi mødes i kirken en hverdag (undtaget mandage) eller en søndag, hvor I er med til gudstjenesten og vi taler sammen umiddelbart derefter.
Salmer og det nærmere forløb aftales ved denne samtale.

Lyt til danske salmer
Se tekster og hør melodi

På www.dendanskesalmebogonline.dk kan I læse salmeteksterne og lytte til salmemelodierne  Og på www.lyttildanskesalmer.dk kan I høre salmerne indsunget af kirkesangere.

Her kan I se hele vielsesritualet samt fremgangsmåden:
​Download pdf her

Navneændring på bryllupsdagen – gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af vielsesattesten.

Det sker på www.borger.dk